Em vaig aturar a pensar a qui estimo.
A la família, evidentment, però als amics també. Als amics que veig poc per diverses raons –distància, horaris, obligacions...– i a la colla amb qui m'ajunto més sovint.

Vivim envoltats d'obligacions i distraccions. Noves tecnologies que ens inunden amb missatges que consumeixen la nostra atenció.
Aturem el que estem fent durant un moment i pensem-hi. Sabem que ens estimem, però potser no ho valorem prou.

He fet aquest pòster com a mantra i recordatori que val la pena destinar la nostra atenció i el nostre temps a estimar plenament la gent que realment és important per a nosaltres.

Vull dedicar aquest pòster en especial al meu germà Patrick. T'estimo.

23 d'abril de 2018

COMPRAR EL PÒSTER